Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Семинар „Администриране на нередности – превенция, идентифициране, регистриране, докладване, закриване и практически решения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОП НОИР) организира на 19 октомври 2018 г., петък, обучителен семинар на тема „Администриране на нередности – превенция, идентифициране, регистриране, докладване, закриване и практически решения“. 

Целева група са служителите по нередности в УО на ОП НОИР. Лектори са представители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в Министерство на вътрешните работи. Акцент в обучението ще е превенцията на нередности и измами със средства от ЕСИФ.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“