Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проектът на индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е публикуван за обсъждане

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/ 06.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) публикува за обсъждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОП НОИР за 2019 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП за 2019 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща [email protected], не по-късно от 20 октомври 2018 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“