НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

TO THE ATTENTION OF THE BENEFICIARIES UNDER PA 1 OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SMART GROWTH OPERATIONAL PROGRAMME! THE INSTRUCTION OF THE MANAGING AUTHORITY IN CONNECTION WITH ORDINANCE N-3 OF 22.05.2018 HAVE BEEN PUBLISHED

The Head of the Managing Authority of the Science and Education for Smart Growth Operational Programme 2014-2020 approved the Instructions to Beneficiaries in connection with Ordinance No. N-3 of 22.05.2018 for specifying the rules for payments, for verification and certification of costs, for reimbursement and writing off of non-eligible expenditures and for accounting, as well as the deadlines and rules for the closure of the accounting year under Operational Programmes and European Territorial Cooperation Programmes (in force as of 01.06.2018) and the European Community Guidelines of 13.02.2018 in regard to the awarding of public procurement contracts.

The instructions are published in the "Documents" section on the website of the MA of Science and Education for Smart Growth Operational Programme.

The European Commission's guidelines for awarding of public procurement contracts can be downloaded from HERE.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре