НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Проектът „Твоят час“ е в топ 10 на най-търсените термини чрез Гугъл в България през 2017 г.

Проектът на Министерство на образованието и науката „Твоят час“ е сред най-търсените от българските потребители чрез популярната търсачка Гугъл. В обявените днес от софтуерната компания резултати от "2017 година на търсене", обща класация на най-често търсените термини, „Твоят час“ е на престижното десето място, което показва огромния интерес на интернет потребителите към най-големия проект на МОН.

Интернет платформата на проекта http://tvoiatchas.mon.bg/ е регистрирала над 292 684 уникални посещения.

Проектът „Твоят час“ обхваща 2 189 училища, където са ангажирани с допълнителни занимания над 322 хиляди деца от 1 до 12 клас. Над 96 хиляди ученици са се включили в групите за преодоляване на обучителните затруднения, а в заниманията по интереси участват над 220 хиляди.

Най-голям интерес сред децата предизвикват заниманията в областите „изкуства и култура“, „спорт, „наука, техника и технологии“, „техника и технологии“, „програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене“ и „гражданско образование“.

Проектът „Твоят час“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре