Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Годишно публично събитие „Постижения и перспективи“

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е програма изцяло насочена към хората, към всички участници в системата на образованието и науката, защото зад отчетените резултати за брой проекти и брой участници стоят историите на учениците и учителите, на образователните медиатори.“ Това заяви проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, при откриването на годишното публично събитие „Постижения и перспективи“ на ОПНОИР. Събитието се проведе на 1 ноември 2022 г. в гр. София и съчета представяне на участници и резултати от проекти, финансирани по оперативната програма, както и представяне на първите две планирани операции по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

„Към 30 септември 2022 г. са изплатени над 78% от средствата по ОПНОИР в размер на около 1 милиард и 60 милиона лева.“, посочи проф. Вайсилов и допълни, че „освен данните със сухите числа, за всички нас е важно да кажем какво сме финансирали с този голям ресурс, как сме подпомогнали реформите на Министерство на образованието и науката, какви са резултатите, изразени в подкрепени разнообразни дейности и инвестиции за децата, учениците, студентите, учителите, преподавателите във висшите училища и изследователите от научните организации.“

Проф. Вайсилов подчерта, че през новия програмен период добрите практики и натрупания опит от успешните проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се надграждат и доразвиват в новата програма „Образование“.

Заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова акцентира върху новия програмен период и подчерта „Голямата ни цел е всяко българско дете да ходи на училище и да се чувства там достатъчно добре и на мястото си. Чрез Оперативна програма „Образование“ ще включим в този процес и голяма част от родителите, особено в маргинализираните групи. Те трябва да осъзнаят, че ако децата им са образовани, ще могат да намерят своето място на пазара на труда.“

За опита и ползите от участието си в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ споделиха с присъстващите представители на Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“, гр. София. Директорът и преподаватели от 136 ОУ “Любен Каравелов”, гр. София, разказаха как участието по проекти „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и „Образование за утрешния ден“ помага на учениците да се справят със затрудненията, които срещат в обучението, да подобрят уменията си за работа в дигитална среда и засилва мотивацията им да продължат своето образованието. Учениците от 10 клас професия "Танцьор" в 140-то СУ "Иван Богоров", гр. София, които са включени в дейности по проекти „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“, закриха събитието с танц.

Денят на народните будители е двоен празник за ИА „Програма за образование“, защото на 1 ноември се навършват 5 години от структурирането на агенцията като специално звено за управление на евросредствата, насочени към образованието и науката, както през изтичащия програмен период 2014-2020 г., така и през новия период 2021-2027 г.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“