2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на образованието и науката. Изпълнителната агенция се управлява от изпълнителен директор, като управленската структура обхваща още заместник изпълнителен директор и главен секретар. Структурата включва една главна дирекция „Верификация“ с три отдела – „Техническа верификация“, Контрол на външните възлагания и „Финансова верификация“ и пет дирекции – „Управление на риска и контрол“, „Програмиране, наблюдение и оценка“, „Подбор на проекти и договаряне“,  „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ (с два отдела „Счетоводство и плащания на Оперативната програма“ и „Счетоводство и плащания на Изпълнителната агенция“) и „Администрация и управление“.

Органиграма

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“