Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Променен е размерът на часовите ставки за преподаватели и учители по проект „Студентски практики – Фаза 1“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2017 г. са направени изменение в Условията за кандидатстване при процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики – Фаза 1“. Промените се извършват във връзка с настъпили изменения на националното трудово и осигурително законодателство. Променя се допустимия максимален размер на часовата ставка на преподавателите и учителите, както и на експертите по образователна дейност, финансово и счетоводно обслужване и административни дейности.

Изменените условия за кандидатстване по горецитираната процедура са публикувани на интернет страницата на ОП НОИР.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“