2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Европейската комисия одобри промяна на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Европейската комисия одобри с решение № C(2023) 5591 от 11 август 2023 г. версия 6.0 (Пето изменение) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

С направеното изменение се разширява обхватът на дейностите по Приоритетна ос 5 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи, с оглед преодоляване на последиците, свързани с COVID19, войната в Украйна и други кризи, които въздействат пряко или косвено на училищното образование.

Новите дейности включват подкрепа за допълнително присъствено обучение, разработване и адаптиране на методики/инструменти за преодоляване на последиците от кризи в образователната система и тяхното въвеждане в образователния процес; осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето; работа с родители; обучения за педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд език, разработване и адаптиране на методики/инструменти за преодоляване на последиците от кризи в образователната система и тяхното въвеждане в образователния процес.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“