Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение".

На 8 септември 2023 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства от Механизма за одобрените предложения за изпълнение на инвестиции на конкретни крайни получатели: Професионална гимназия по земеделие "Акад. Сергей П. Корольов" – гр. Дупница, Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“ - гр. Козлодуй и Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ - гр. Шумен, по процедура BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение".

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата  може да намерите в приложения файл. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 114/2022, договори за финансиране с конкретните крайни получатели ще бъдат сключени в срок до 15 работни дни от влизане на решенията в сила.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“