Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира оценката по процедура „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

На 07.06.2023 г. стартира оценката по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“, финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на инвестицията е 79 992 000 лева с ДДС, като от тях 66 660 000 лв. са средства от Механизма за възстановяване и устойчивост и 13 332 000 лв. са ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България.

В рамките на срока за кандидатстване са подадени 4 предложения за изпълнение на инвестиции, като общата стойност на заявеното финансиране е 73 287 626,44 лв. безвъзмездна финансова подкрепа.

Предложенията са насочени към изграждане на нови сгради на детски градини и училища на територията на общините Столична, Варна и Бургас.

Оценката на подадените предложения за изпълнение на инвестиции ще се проведе съгласно изискванията на Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“