Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Близо 915 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към края на 2022 г.

Сертифицираните средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към 31 декември 2022 г. са 914 788 507,39 лв., което представлява 67,76 % от бюджета на програмата. Ръстът спрямо месец ноември 2022 г. е от близо 10 млн. лв. Постигнатото ниво на сертифицирани разходи към края на годината допринесе за избягване риска от загуба на средства по програмата.

Верифицираните средства към края на 2022 г. също отбелязват ръст от близо 15 млн. лв. и са в размер на 933 287 422,25 лв. Ръст от над 15 млн. има и при изплатените средства към края на месец декември 2022 г. спрямо предходния месец, като достигат сумата 1 104 795 073,29 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.12.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“