Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Ученици от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Селановци, посетиха ИАПО по случай Ромската Нова година

Екипът на Изпълнителна агенция "Програма за образование" бе посетен по повод Василица - Ромската Нова Година от група ученици от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Селановци, обл. Враца. Децата представиха традицията за сурвакане и наричане за здраве и благополучие, като и историята на своето село и училището си.

ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Селановци, участва в проекти „Подкрепа за успех“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“