Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Посещение на представители на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия в 67-мо ОУ „Васил Друмев“, гр. София

С китка здравец и питка със сол и мед бяха посрещнати на 24.11.2022 г. в 67-мо Основно училище „Васил Друмев“, гр. София, представители на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК. Гости бяха още представители на Управляващия орган на ОП НОИР, кметът на район „Възраждане“, представител на РУО, София-град, както и учители, медиатори, ученици.

Децата от вокалната група изпълниха химна на училището, а най-малката представителка Роза разчувства гостите с песента „Детска планета“.

В тържествената зала г-жа Галина Велинова, директор на училището, представи на гостите интересни факти, свързани с училището, както и относно участието им в различните проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. След представянето на дейностите на училището, срещата продължи с разговор между присъстващите. Възпитаниците на училището споделиха своите добри впечатления от участието им в проектите. Обсъдиха се и проблемите в образованието и в частност с обучението по време на пандемията от Ковид-19.

Всички присъстващи бяха единодушни, че участието в различни извънкласни дейности стимулира мотивацията за учене сред децата, повишава квалификацията на учителите, както и допринася за обновяването на материално-техническата база на училището.

Представителите на Европейската комисия изразиха благодарност към екипа на училището за всеотдайната им работа с децата и активността им да участват в проекти, финансирани от Европейския съюз.

За спомен на децата от училището гостите подариха подаръци, а те благодариха с изпълнението на народни песни и танци.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“