Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Близо 875 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 октомври 2022 г.

Сертифицираните средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към 31 октомври 2022 г. са 874 885 764,66 лв., което представлява 64,81 % от бюджета на програмата. Ръстът спрямо месец септември 2022 г. е от близо 15 млн. лв.

Верифицираните средства към края на месец октомври 2022 г. също отчитат ръст от близо 27 млн. лв., като достигат сумата от 908 425 648,46 лв. Ръст от над 10 млн. лв. има и при изплатените средства към същия период, които са в размер на 1 070 425 700,51 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.10.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“