Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 880 млн. лева са верифицираните средства по ОПНОИР към 30 септември 2022 г.

881 685 600,92 лв., което представлява 65,31% от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са верифицирани към 30 септември 2022 г. Ръстът спрямо месец август е близо 9,5 млн. лв.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР отчитат ръст от близо 1,3 млн. лв. и при изплатените средства към края на месец септември 2022 г., като достигат сумата от 1 059 808 784,87 лв. (78,50%).

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.09.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“