Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 860 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 август 2022 г.

Сертифицираните средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към 31 август 2022 г. са 860 155 707,69 лв., което представлява 63,72 % от бюджета на програмата. Ръстът спрямо месец юли 2022 г. е от над 60 млн. лв.

Изплатените средства към края на месец август 2022 г. също отчитат ръст от близо 40 млн. лв., като достигат сумата от 1 058 526 073,23 лв. Ръст от над 8 млн. лв. има и при верифицираните средства към същия период, които са в размер на 872 220 079,51 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.08.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“