Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Фотоизложба "Образование и наука"

От днес, 1 септември 2022 г., Изпълнителна агенция "Програма за образование", Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, със съдействието на Столична община представя фотоизложба "Образование и наука". Фотографиите са запечатили срещите на ученици с изявени интереси в конкретни области на науката и учените от центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, финансирани със средства от програмата. При посещенията си в центровете учениците имаха възможност не само да се запознаят с най-модерната апаратура в лабораториите, но и сами да я използват.

Изложбата е подредена в парковото пространство на НДК пред лятно кино „Кабана“ и може да бъде разгледана до 14 септември 2022 г.

 

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“