Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 800 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 юли 2022 г.

Сертифицираните средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към 31 юли 2022 г. са 800 084 256,87 лв., което представлява 59,27 % от бюджета на програмата. Ръстът спрямо месец юни 2022 г. е от над 41 млн. лв.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР отчитат ръст от над 55 млн. лв. и при верифицираните средства към края на месец юли 2022 г., като достигат сумата от 864 128 226,99 лв. Ръст от над 25 млн. лв. има и при изплатените средства към същия период, които са 1 019 212 401,04 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОПНОИР може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.07.2022 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“