Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ отбелязва четвъртата си годишнина

В деня на народните будители Изпълнителна агенция „Програма за образование“ отбелязва четвъртата годишнина от създаването си.

Изпълнителната агенция е създадена на 1 ноември 2017 г. с постановление № 237 на Министерския съвет. До 16.08.2021 г. наименованието на агенцията е Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а с Постановление № 274 на Министерския съвет от 09.08.2021 г. тя е преименувана на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Агенцията е Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020, а промяната отразява възлагането и на функциите по управление на Програма "Образование" 2021 - 2027 г., което включва цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмите в съответствие с принципите за добро финансово управление съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ посреща поредната си годишнина с успешно изпълнение на ОП НОИР в подкрепа на образованието и науката в България, като по програмата са договорени почти 100% от средствата, а анализът на изпълнението показва, че финансовата цел за 2021 г. е преизпълнена и от средата на годината се работи за финансовата цел за 2022 г. Сериозен е и напредъкът в подготовката на Програма "Образование" 2021 - 2027 г., чиято ревизирана версия в резултат на проведени консултации е официално изпратена до Европейската комисия.

 

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“