Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Семинар „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия" организира ЦК ХИТМОБИЛ

Четвъртият семинар от програмата на ЦК ХИТМОБИЛ на тема „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия" ще се проведе на 28 март 2023 г., в Конферентна зала – ИЕЕС-БАН, бл. 10, ет. 3.

В семинара ще участват специалисти и експерти в областта на работата с фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия, като лектори ще бъдат учени и експерти от Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН (ЦЛ СЕНЕИ - БАН) и Орион Солар Енерджи.

Събитието е предназначено за магистри, докторанти и изследователи в начален етап на своята кариера. Опитни изследователи също са добре дошли, за да се включат в дискусиите и обогатят събитието със споделен опит и нови идеи.

Подробна програма можете да намерите на адрес: https://hitmobil.iees.bas.bg/bg

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“