Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Първа копка на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Церемонията „Първа копка“ на лабораторен комплекс в кампус „Гео Милев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по ОПНОИР, ще се проведе на 8.02.2023 г. от 13.00 ч. пред сградата за реновиране - бл. 29, разположен в гр. София, на територията на комплекса на Българска академия на науките на IV-ти километър (зад Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ – БАН, бл. 109)

Повече за проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“