Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по НПВУ

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 02.12.2022 г. включително.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“