Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Европейската комисия стартира видео конкурс за енергийна ефективност

На 1 октомври 2021 г. Генералната дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия ще даде начало на конкурса „Film4Energy Challenge“. Тя кани училищата в Европейски съюз (ЕС) да създадат кратък видеоклип за значението на енергийната ефективност и ползите от пестенето на енергия за тяхното училище, община или град. Конкурсът ще продължи от 1 октомври 2021 г. до 15 февруари 2022 г.

Ученици на възраст от 12 до 15 години от всички държави от ЕС са поканени да създадат видеоклип за това как могат да пестят енергия в ежедневието си. Видеоклиповете ще имат положително образователно въздействие върху учениците, както и върху техните учители, семейства и местните общности.

Видеоклиповете на спечелилите училища ще бъдат разпространени в Европа по официалните канали на Европейската комисия. Наградата за най-добрия клип е подкрепа за организирането на ден на енергията в съответното училище.

Повече информация и полезни връзки ще намерите на уеб страницата на състезанието: https://ec.europa.eu/film-4-energy, както и готови за употреба визуализации и публикации, достъпни на всички езици на ЕС в библиотеката на CIRCABC library. За социалните медии използвайте хаштага #Film4Energy.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“