2021-11-25 - Оценки 2021-11-25 - Сключени договори 2021-11-19 - Contacts 2021-11-19 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е каталог „Проекти на фокус“

С цел популяризиране на резултатите от изпълнението на проектите, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, екипът на ИА ОПНОИР разработи каталог „Проекти на фокус“. Каталогът съдържа кратко представяне на ключови проекти, финансирани от оперативната програма, информация за целите и дейностите, постигнатите резултати до момента, както и връзка към интернет страниците на проектите и участващите организации. Каталогът е в две части - „Центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“ и „Образование“, които са публикувани в секция „Проекти на фокус“ на интернет страницата на ИА ОПНОИР. 

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“