2021-11-25 - Оценки 2021-11-25 - Сключени договори 2021-11-19 - Contacts 2021-11-19 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Над 545 млн. лева са верифицираните средства по ОПНОИР към 31 май 2021 г.

545 707 383,42 лв., което представлява 40,42% от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са верифицирани към края на месец май 2021 г., като ръстът спрямо месец април 2021 г. е от над 7 млн. лв.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 31 май 2021 г. са изплатени 725 183 159,79 лв. Договорените средства към същия период са 1 274 429 274,82 лв., а сертифицираните са 531 460 469,78 лв.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 може да бъде намерена в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.05.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“