Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 493 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 декември 2020 г.

493 390 788,02 лв., което представлява 39,78 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са сертифицирани към края на месец декември 2020 г., с което е постигната целта (N+3) за 2020 г. от 487 509 657,79 лв. Ръстът на сертифицираните средства спрямо месец ноември е над 36 млн. лева.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 31 декември 2020 г. отчитат ръст от близо 24,5 млн. лева и при изплатените средства спрямо предходния месец и са в размер на 661 600 163,61 лв. (53,34%). Верифицираните средства за същия период са 496 628 253,43 лв. или 40,04 % от бюджета на програмата, като ръстът спрямо ноември е от над 10,5 млн. лв. Договорените средства към последния месец на 2020 г. са 1 183 442 647,04 лв. или 95,41 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 31.12.2020 г.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“