Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Краен срок за възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“

Краен срок за възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“