Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 456 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 30 ноември 2020 г.

456 628 210,11 лв., което представлява 36,81 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), са сертифицирани към края на месец ноември 2020 г. Ръстът спрямо месец октомври е близо 32,5 млн. лева.

Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОПНОИР към 30 ноември 2020 г. отчитат ръст от близо 28,5 млн. лева и при изплатените средства спрямо предходния месец и са в размер на 637 167 649,56 лв. (51,37%). Верифицираните средства за същия период са 486 055 467,58 или 39,18 % от бюджета на програмата, като ръстът спрямо октомври е от над 26 млн. лв. Договорените средства към края на месец ноември са 1 180 434 144,27 лв. или 95,16 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОПНОИР към 30.11.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“