Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

427 млн. лева са верифицираните средства по ОПНОИР към 30 септември 2020 г.

427 480 421,48 лв., което представлява 34,46 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са верифицирани към края на месец септември 2020 г. Ръстът спрямо месец август е близо 30 млн. лева.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 30 септември 2020 г., изплатените средства също отчитат ръст от над 28 млн. лв. спрямо предходния месец и са в размер на 598 570 041,35 лв. или 48,25 % от бюджета на програмата. Сертифицираните средства за същия период са в размер на 387 784 759,71 лв. (31,26 %). Договорените средства до края на месец септември са 1 148 641 113,44 лв. или 92,60 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 30.09.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“