Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 368 млн. лева са сертифицираните средства по ОПНОИР към 31 юли 2020 г.

368 435 108,05 лв., което представлява 29,70 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са сертифицирани към края на месец юли 2020 г.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 31 юли 2020 г., договорените средства са в размер на 1 148 230 557,26 лв., което представлява 92,57 % от бюджета на програмата. Реално изплатените средства за същия период отчитат ръст от над 9,5 млн. лв. спрямо предходния месец и са в размер на 566 602 388,95 лв. (45,68 %). Верифицираните средства до края на месец юли 2020 г. са 391 128 463,54 лв. или 31,53 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 31.07.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“