Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проведе се деветата среща на УО на ОП НОИР с бенефициентите по Приоритетна ос 1

На 6 август 2020 г. в гр. София Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира деветата работна среща между бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс Widespread-Teaming, фаза 2“ и представители на Управляващия орган на ОП НОИР.

При откриването на срещата ръководителят на УО Кирил Гератлиев благодари на всички за свършената работа по изпълнението на договорите, като подчерта, че дори в условията на пандемия, работата по проектите не е спирала. Според него това дава увереност, че до края на 2020 г. ще бъде постигната финансовата цел от 487 509 658 лв. сертифицирани средства по програмата. Но, въпреки това, всяко отпускане до края на годината може да застраши изпълнението, особено ако има нова вълна на COVID-19.

В рамките на работната среща бяха обсъдени финансовите планове и прогнози за 2020 г., както и дейностите, свързани със строителството и ремонтите, предвидени по проектите.

Участниците дискутираха и други важни за развитието на центровете въпроси относно тяхната правна и организационна форма и сътрудничеството им с бизнеса.

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие” на ОП НОИР се изпълняват 16 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 430 млн. лв.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“