Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Близо 372 млн. лева от бюджета на ОП НОИР са верифицирани към 31 май 2020 г.

371 995 904,06 лв., което представлява 29,99 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са верифицирани към края на месец май 2020 г.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към 31 май 2020 г. договорените средства са 1 147 584 292,00 лв., което е 92,51 % от бюджета на програмата. Реално изплатените средства за същия период са в размер на 541 681 432,86 лв., което е 43,67 %, съответно сертифицираните средства са 344 307 583,23 лв. или 27,76 % от бюджета на програмата.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата за финансовото изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР към 31.05.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“