Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

МОН и Изпълнителна агенция „ОПНОИР“ ще си сътрудничат с Международната банка за възстановяване и развитие

Правителството предложи на Народното събрание да приеме Закон за ратификация на Споразумение между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ („ОПНОИР“) и Международната банка за възстановяване и развитие.

Международната банка за възстановяване и развитие ще подпомогне подготовката на Стратегическата рамка за образование до 2030 г., ще извърши анализ на публичните разходи за наука и иновации и ще предложи насоки за новите политики и инвестиции. Банката ще подпомогне и процеса на програмиране на Оперативна програма за наука и образование за периода 2021-2027 г.

Стойността на консултантската помощ е 2 794 189 евро, съфинансирани от Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и бюджета на Министерство на образованието и науката.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“