Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Електронно проучване на Eurofound: Личен живот, работа и COVID-19

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Eurofound провежда електронно проучване за въздействието на пандемията от COVID-19 върху качеството на живот и труд на хората. Целта на проучването е да се обхванат най-скорошните промени в тези сфери и тяхното влияние. Анкетата е анонимна и е предназначена за хора, живеещи в ЕС, които са на 18 или повече години. Въпросникът е разделен на пет кратки раздела и е достъпен на 22 официални езика на ЕС.

Повече информация за провежданото проучване, както и въпросникът за попълване, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://eurofound.link/survey003.

Eurofound е тристранна агенция на Европейския съюз, чиято роля е да предоставя знания за подпомагане на разработването на по-добри социални политики и политики в областта на заетостта и труда.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“