Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

За кореспонденция с ИА ОПНОИР извън ИСУН 2020 е препоръчително да се използва и Системата за сигурно електронно връчване

С цел ограничаване на контактите във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 и въведения дистанционен режим на работа от Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование“ (ИА ОПНОИР), информираме, че за водене на кореспонденция с ИА ОПНОИР извън тази, която се провежда чрез информационната система ИСУН 2020, е препоръчително да се използва и Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/, без необходимост от физическо присъствие в деловодството на агенцията. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК, издаден от Националния осигурителен институт. Комуникацията чрез Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, такъв ще бъде издаван безплатно от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

Както ИА ОПНОИР вече информира, въпроси и запитвания могат да бъдат отправяни чрез официалния имейл адрес на агенцията [email protected], както и на електронните адреси на всички служители, които са публикувани в секция „Контакти“ на интернет страницата.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“