Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ИА ОПНОИР въвежда дистанционна форма на работа във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната и заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование“ (ИА ОПНОИР) въвежда дистанционен режим на работа.

Извънредните мерки включват ограничаване достъпа на външни лица до офисите на агенцията. С оглед осигуряване процеса на работа, комуникацията с експертите се осъществява по електронна поща. За изпращане и получаване на документи също по възможност се използва официалният имейл адрес на агенцията [email protected], а пратки по куриер и по поща се изпращат при изключителна необходимост. За постъпили по електронната поща документи, подателите ще получават потвърждение на съответния електронен адрес за тяхната регистрация.

Въпроси и запитвания могат да бъдат отправяни чрез официалния имейл адрес на агенцията [email protected], както и на електронните адреси на всички служители, които са публикувани в секция „Контакти“.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“