Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Указания към бенефициентите на ОПНОИР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България, обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 призовава всички бенефициенти да спазват противоепидемичните мерки, посочени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, като преустановят всички групови занимания и публични събития, предвидени по финансираните проекти, до приключване на извънредното положение.

Управляващият орган ще продължава да изпълнява задълженията си при въведена организация за дистанционна работа на служителите чрез ИСУН 2020, електронна поща и др. средства за комуникация.

В същото време при изпълнението на финансираните дейности насърчаваме максимално да се използват възможностите, които предоставят съвременните информационни и комуникационни технологии, и в случаите, в които това е възможно, препоръчваме дистанционно изпълнение на дейностите (напр. осъществяването на дистанционни форми на обучение/обучение в електронна среда, видеоконферентни връзки, виртуални класни стаи и др).

Информираме Ви, че Управляващият орган продължава да извършва верификация и да възстановява разходи по всички подадени отчети в съответствие с етапа на изпълнение на проектите.

Управляващият орган изготвя специални указания относно изпълнението на сключените договори и предстоящите операции по програмата, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган в понеделник, 16 март 2020 г.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“