Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 90% от бюджета на ОП НОИР са договорени към 29 февруари 2020 г.

1 152 553 107,94 лв., което представлява 90,65 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са договорени към края на месец февруари 2020 г.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към края на месец февруари 2020 г. изплатените средства са в размер на 519 648 589,74 лв., което е 40,87 % от бюджета на програмата. Верифицираните средства за същия период са 347 671 170,21 лв. или 27,35 %, съответно сертифицираните средства са 342 748 449,02 лв. или 26,96 % от бюджета на програмата.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“