2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Ученици от СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци, посетиха ИА ОПНОИР по случай Ромската Нова година

Екипът на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" бе посетен по повод Василица - Ромската Нова Година от група ученици от СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци. Училището участва в проект BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Децата представиха училището си и разказаха легендата за цар Баба и царица Дай с трите им прекрасни дъщери и малкия Ром.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“