Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Близо 450 млн. лева са реално изплатените средства по ОП НОИР към 30 ноември 2019 г.

449 825 008,92 лв., което представлява 35,38 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са реално изплатени към края на месец ноември 2019 г.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към края на месец ноември 2019 г., договорените средства са в размер на 1 028 204 419,70, което представлява 80,87% от бюджета на програмата. Верифицираните средства за същия период са 298 378 346,45 лв. или 23,47 %, а сертифицираните средства са 236 338 921,68 лв. или 18,59 %.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в презентацията.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“