Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Втора работна среща по проекта за външна подкрепа от Съвместния изследователски център към ЕК

На 21 ноември 2019 г. в гр. София се проведе втората работна среща по проекта за външна подкрепа от Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия за извършване на анализ на модела за създаване на центровете за компетентност (ЦК) и центровете за върхови постижения (ЦВП), финансирани по проекти на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР). В нея взеха участие експерти от Съвместния изследователски център, представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в ЕК, Централното координационно звено, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Фонд мениджъра на финансови инструменти в България, Управляващия орган и на 14-те проекта за изграждане и развитие на ЦВП и ЦК, финансирани по Оперативната програма.

Участниците в срещата обсъдиха националния контекст, в който се създават и функционират центровете, както и визията и условията за бъдещото им развитие. Бяха дискутирани въпросите за моделите на управление и функциониране на центровете, конкретните пречки за развитието на иновации и тяхната комерсиализация, както и законодателството, сътрудничеството между бизнеса и науката, държавната помощ.

Програмата на посещението на експертите от Съвместния изследователски център включва и срещи с екипите за управление на четири от проектите в София.

Проектът за външна подкрепа от Съвместния изследователски център към ЕК стартира през месец септември 2019 г. Целта е да бъдат идентифицирани специфичните нужди на ЦВП и ЦК и да бъдат направени препоръки за конкретни мерки по отношение на управлението, комерсиализацията на научния продукт, развитието на бизнес-ориентирани компетенции (разработване на бизнес планове, идентифициране на източниците на финансиране, правилно и ефективно използване на финансовите инструменти), както и установяване на устойчиви модели на тяхното функциониране.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“