Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Карина Ангелиева: В бъдеще трябва да работим по-активно върху мерки, които имат интегрирано въздействие

„Активната работа на екипа на Изпълнителната агенция и на Министерството на образованието и науката през тази година доведоха до реализирането на няколко много добри проекти. Беше подписан договор по проект „Образование за утрешния ден“, който е един от най-иновативните ни проекти досега. Той ще даде основа да разгърнем образование, което позволява развитието и интеграцията на дигитални ресурси и умения, дава платформа за нов начин на мислене и обучение.“ Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при откриването на 12-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, което се проведе на 20 ноември 2019 в гр. Пловдив.

Другият важен проект, който се изпълнява, е „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. С него се цели да се повиши обхватът и посещаемостта в детска градина на деца на 3 и 4 г. За първи път по него се провеждат допълнителни обучения по български език за децата, които имат нужда от тях. Според заместник-министър Ангелиева резултатите са впечатляващи и в бъдеще трябва да се работи по-активно върху мерки, които имат интегрирано въздействие.

Карина Ангелиева акцентира и върху необходимостта да се мисли какво ще бъде въздействието на проектите за дуално образование и студентските практики през новия програмен период, защото много от тези системни проекти вече са неразделна част от добрите институционални практики.

Изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев информира участниците в заседанието, че през октомври ЕК е одобрила годишния доклад на програмата за 2018 г. Това е изключително важно, тъй като той съдържа отчета за постигането на етапните цели от рамката за изпълнение на оперативната програма, както и информация за предприетите от Управляващия орган мерки за преодоляване на трудностите и закъсненията по приоритетна ос 1. Кирил Гератлиев акцентира върху изпълнението на оперативната програма и посочи, че към 31 октомври 2019 г. обявените процедури са на стойност над 1,2 млрд. лева, което е около 95 % от бюджета на програмата. Договорените средства са над 1 млрд. лева, което е 81 %, разплатени са близо 400 млн. лева (31% от програмата), а 236 млн. лева или 19% са сертифицираните средства.

Комитетът за наблюдение одобри Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и годишния план за действие за мерки по информация и комуникация на ОП НОИР за 2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“