Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Международна конференция "Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие"

Министерството на образованието и науката на Република България и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ организират международна конференция на тема "Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие". Конференцията е насочена към синхронизирането на националните усилия и усилията на Европейския съюз (ЕС) в контекста на дългосрочната устойчивост на европейските инфраструктури за научни изследвания и иновации през следващия програмен период. Събитието ще се проведе на 10 и 11 декември 2019 г. в Националния дворец на културата в София.

Конферентните панели ще предоставят възможност на представители на Европейската комисия и институции от държавите членки на ЕС, отговорни за политиките в областта на научните изследвания и иновациите, както и на ръководители на водещи европейски изследователски инфраструктури, да споделят своя опит и визия за интелигентното и устойчиво развитие на местните, регионалните и европейските изследователски инфраструктури и за синергията между ЕСИФ и програма „Хоризонт Европа“, която ще насърчи развитието на следващото поколение водещи европейски учени и ръководители в тази сфера.

В тематична изложба по време на конференцията ще бъдат представени центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, които бяха стартирани през 2018 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и примери за успешни практики от прилагането на Националните пътни карти за научноизследователска инфраструктура на държавите членки от ЕС.

Допълнителна информация за конференцията е представена на интернет страницата на конференцията futuris2019.com

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“