Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Карина Ангелиева: Необходим е диалог и добра съгласуваност, за да бъде спазен графикът за подготовка и одобрение на оперативните програми за новия програмен период

“Графикът за подготовка и одобрение на оперативните програми за новия програмен период е изключително амбициозен. Плановете са първият проект на оперативна програма да бъде изпратен за съгласуване в службите на Европейската комисия (ЕК) до края на месец март 2020 г., вторият проект – до края на месец септември 2020 г., за да може ЕК да одобри оперативните програми до края на 2020 г., така че изпълнението им да стартира реално от 1 януари 2021 г. Това е постижимо, само ако има добра организация и мобилизация на работната група, диалог и добра съгласуваност на национално ниво и координация с тематичните работни групи на останалите оперативни програми, както и добра координация и съгласуваност с Европейската комисия.” Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при откриването на първото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативната програма за наука и образование за програмен период 2021-2027, което се проведе на 29 октомври 2019 г. в София.

Заместник-министър Ангелиева посочи, че са направени изводите от сравнително късното одобрение и стартиране на оперативните програми през настоящия програмен период и към момента всички органи са ангажирани в процеса на предварителната подготовка на програмите, паралелно с протичащите преговори. Тя обърна внимание и на хоризонталните предизвикателства, които трябва да се вземат предвид при програмирането на новата програма за наука и образование. Такива са например концентрацията върху крайните бенефициенти, допълняемост и ясна демаркация по целите, които трябва да бъдат постигнати, участието в Еразъм+, националните програми в образованието и други инструменти. Според нея трябва да се работи за интегриране на всички нива на образованието с перспективата за повишаване на качеството на образованието и подкрепа за приобщаващо образование.

Участниците в заседанието бяха запознати с нормативната рамка за програмен период 2021-2027 г., предприетите действия във връзка с подготовката на оперативната програма за наука и образование 2021-2027 г.

С членовете на тематичната работна група бяха обсъдени предложенията за избор на цели и приоритети, визията за новата оперативна програма. Беше обсъден и структурираният подход за формулиране на предложения от членовете на работната група за обхвата на новата оперативна програма.

 

Информация от заседанията на Тематияна работна група за разработване на "Оперативна програма за наука и образование" за програмен период 2021-2027 г. ще се качва тук 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“