2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Карина Ангелиева: Представителите на научната общност трябва да бъдат проактивни

Замeстник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев взеха участие в шестата работна среща между бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и представители на Управляващия орган на ОПНОИР на 17 септември 2019 г. в София.

Карина Ангелиева посочи, че през новия програмен период 2021-2027 сe предвиждат повече средства за наука и иновации и центровете за върхови постижения и центровете за компетентност трябва да бъдат водещите структури. Според нея, за да се случи това, е необходимо представителите на научната общност да бъдат проактивни и да влияят върху политиките на научните организации, както и да излязат с конкретни предложения за промяна. 

Кирил Гератлиев обърна внимание върху необходимостта от ускоряване на подготовката и обявяването на обществените поръчки за строителство и доставка, тъй като забавянето в строителните дейности е пряко свързано с доставката на оборудването по проектите. С цел избягване на подобно забавяне той призова дейностите по поръчките за строителство и доставка на оборудване да се изпълняват паралелно.

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие” на ОПНОИР се изпълняват 13 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 348 млн. лв.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“