Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Европейската комисия одобри без забележки годишния доклад за изпълнението на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2018 г.

С известие от 20 август 2019 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (ОП НОИР), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2018 г. без забележки.

Към 31.12.2018 г. общо договорените средства по ОП НОИР са в размер на над 640 млн. лв.  или над 50% от целия бюджет. Общата стойност на платените средства за периода е близо 300 млн. лв. (24% от целия бюджет).

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОП НОИР за 2018 г. е публикувана под настоящото съобщение.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“