Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

Германия разширява сътрудничеството си с държавите-членки на ЕС13. Сред тях са България, Хърватия, Чехия, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Стипендиите на ERA за управление на науката подкрепят изграждането на капацитет в областта на управлението на науката в ЕС13 и устойчивите мрежи между ЕС13 и немските научноизследователски институти, финансиращи научни изследвания и университети.

Информация относно условията за кандидатстване можете да намерите тук и тук 

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“