НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Карина Ангелиева: Младите изследователи са избрали професията на бъдещето

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри деветото издание на Софийския фестивал на науката. Тя поздрави участниците за Деня на Европа и изрази своето убеждение, че именно младите изследователи са избрали професията на бъдещето.

Карина Ангелиева посети съвместния щанд на Министерство на образованието и науката и ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, където разговаря с ученици с постижения в различни научни области. 

Днес посетителите имаха възможност да се информират за възможностите предоставяни от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  По приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на програмата се осигурени над 460 млн. лв. за  повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите в България. Представена бе информация за проектите за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, както и за проект „Докторант 2” с бенефициент Медицински университет – Пловдив.

Софийският фестивал на науката 2019 се провежда в периода 9-12 май на територията на София Тех Парк.

Пълния списък на събитията в четирите фестивални дни може да видите ТУК

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре