НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще участва в Софийския фестивал на науката 2019

Изпълнителна агенция  „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще се включи в Софийския фестивал на науката 2019.

На 9 май 2019 г., четвъртък, посетителите ще могат да научат повече за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) на щанда на Министерство на образованието и науката в сграда „Джон Атанасов“, Форум ниво 1, София Тех Парк.

По приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на ОПНОИР се инвестират над 460 млн. лв. в изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, за  повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите.

За осми пореден път Британски съвет България организира Софийски фестивал на науката, който ще се проведе в периода 9 - 12 май 2019 година в иновационния форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк. Фестивалът е под патронажа на Министерство на образованието и науката и е част от Календара на културните събития на Столична община. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре