НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

В ИА ОП НОИР СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ РОМСКАТА НОВА ГОДИНА С УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЯБЛАНИЦА

По повод Василица - Ромската Нова Година екипа на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" бе посетен от група ученици от  СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЯБЛАНИЦА, които изпълниха фолклорна програма. В програмата беше включен и танц "Ентопалитра" съчетание от ромски и български фолклорни ритми, които отразяват успешното преплитане /интегриране/ на двете културни общности, представяйки традиция и съвремие. Елемент от нея беше и сурвакането за здраве и благополучие. А в края на тържеството всички заедно се хванаха на хорото.  

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре